flere menn som bøter garn

Bøtekurs med vekt på Trål og Snurrevad

Klasseromskurs

I dette tredagers kurset blir det lagt vekt på grunnleggende bøteteknikker og bedre forståelse for bøting. 

Vil du bli medlem