Blå brønnbåt og fisk under vann

Fiskevelferd Brønnbåt

Nettkurs

Dette kurset er et rent e-læringskurs, ved bestått kurs får du automatisk tilsendt kursbevis som svarer til kravene myndighetene har til fiskevelferdskurs, blant annet i krav fra akvakulturdriftsforskriften. 

Vil du bli medlem