Fiskefilet

Kvalitetsbehandling av fisk - for 1. års lærlinger Fiske & Fangst

Klasseromskurs

Dette kurset er utsatt inntil videre pga korona-situasjonen.

5 timers opplæringskurs i behandling av fisk og kvalitets bedømming.

Vil du bli medlem