Fiskebåt ligger til kai med kran

Sikker bruk av kraner og løfteutstyr

Nettkurs

Jobber du på fiskebåt, brønnbåt eller servicefartøy og håndterer kran/annet løfteutstyr?

Vil du bli medlem